31
Mar

Historia kaplicy św. Rocha

   Posted by: admin   in Kaplica św. Rocha

[simage=92,200,n,left,]Kościół p.w. św. Rocha w Szabuniach wzniesiony został jako kaplica prawdopodobnie w 1796r. Data budowy jeszcze do niedawna wycięta była na belce progowej. Niestety na skutek remontu wymieniono ją na nową, a napisu nie odtworzono. Kaplica należała do parafii w Annopolu. Pierwotnie rozplanowana była na rzucie kwadratu o boku 5,5 m, zamknięta od strony wschodniej trójbocznym prezbiterium. Obsługę kaplicy od momentu jej powstania sprawowali mińscy bernardyni, a z czasem wokół niej wyrósł katolicki cmentarz. Kaplica stanowiła niezwykle ważny, jednoczący miejscową społeczność katolicką – przeważnie polską – element tożsamości mieszkańców zaścianka.W 1829 r. kaplica została przebudowana lub najprawdopodobniej tylko remontowana po raz pierwszy. W 1860 r. ponownie ją remontowano i tym razem rzeczywiście przebudowano – dzięki środkom finansowym miejscowego właściciela gruntów Witgensteina (nota bene ówczesnego właściciela wileńskiego Zwierzyńca) – powiększając kaplicę poprzez dostawienie nowej nawy w środku, po rozsunięciu prezbiterium i starej nawy. To właśnie od tamtej pory zaczęto nazywać ją kościołem. Ostatni poważny remont świątyni miał miejsce w latach 20. oraz w latach 60. XX w., kiedy to na stary gont położono nowe eternitowe pokrycie. Do 1993 r. kościół wyposażony był w kilkanaście obrazów pochodzących z XVIII w., m.in. patrona św. Rocha. Niestety wszystkie one zostały ukradzione i do dnia dzisiejszego ich nie odzyskano.

This entry was posted on Wednesday, March 31st, 2010 at 18:18 and is filed under Kaplica św. Rocha. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.