Roman Catholic Parish of Saint Anthony in Belarus

Reviving the Catholic Church in Belarussia

Pomóc w budowie kościoła można

Przekazując ofiary na:

Rachunek w banku PKO BP SA:

50102055581111143898000052

Nazwa odbiorcy: Serguei Pekatchev