Roman Catholic Parish of Saint Anthony in Belarus

Reviving the Catholic Church in Belarussia

Aktualizacja strony internetowej w pięciu językach, wydawanie czasopism i książek – to medialne zadania, jakie stawia przed sobą Kościół na Białorusi. Staraniem abp. Tadeusza Kondrusiewicza niedawno ukazał się białoruski przekład dokumentów Soboru Watykańskiego II, wyszła też książka o prześladowaniach duchowieństwa w latach 1917-1964. Metropolita mińsko-mohylewski brał udział w zakończonym w Rzymie seminarium dla biskupów, zorganizowanym przez Papieską Radę do spraw Środków Społecznego Przekazu. Jednym z celów spotkania było nakreślenie perspektywy przyszłego dokumentu, który zaktualizowałby instrukcję duszpasterską Aetatis Novae z 1992 r. Read the rest of this entry »